Tarieven

Wij verlenen onze diensten op basis van een uurtarief van €215,- exclusief BTW. In tegenstelling tot vele kantoren verhogen wij dat niet met een opslag voor kantoorkosten. Wel is het natuurlijk mogelijk dat er voor uw dossier specifieke kosten worden gemaakt, die worden doorbelast (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, etc.). Lees hier alles over de kosten van het griffierecht.

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat een klacht op zorgvuldige en adequate wijze wordt behandeld. Voor het geval u onverhoopt niet tevreden mocht zijn over onze dienstverlening en wij dit niet in goed onderling overleg kunnen oplossen, hanteren wij de door de NOvA geadviseerde klachtenregeling, die u hier aantreft. Wij zijn niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Derdengeldenrekening

Wij maken geen gebruik van een derdengeldenrekening ten gevolge waarvan Ledgelaw geen derdengelden kan ontvangen.

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing, die u hier kunt lezen.

Privacyverklaring

Omdat wij in het kader van de uitoefening van onze werkzaamheden wettelijk geheimhouders zijn met een verschoningsrecht en beschikken over uw persoonlijke gegevens, vinden wij het enorm belangrijk om uw privacy te waarborgen en u heldere informatie te geven over hoe wij uw (persoons-)gegevens verwerken. In onze Privacyverklaring hebben wij deze informatie voor u uiteen gezet. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 september 2020. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.