Ledgelaw Advocatuur B.V. hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten. Het kantoor zal er alles aan doen om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of over de hoogte van de declaratie wordt u verzocht u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw advocaat. U kunt zich daarvoor te allen tijde wenden tot Mr E.M. Richel. Het kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze kantoorklachtenregeling.

Er zal getracht worden in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd. Binnen vier weken kunt u een schriftelijk reactie op uw klacht tegemoetzien. Mocht onverhoopt van deze termijn moeten worden afgeweken, dan zult wij u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld, met vermelding van de reden en de termijn waarbinnen u een reactie kunt verwachten.